Trafikalt grunnkurs TG

Trafikalt Grunnkurs (tema 1, 2 ,3, 4) Plasser: 10 28.08.17 - 16:30 - 19:00 Thorbjørn Hornklovesgt. 12 Påmelding

Klasse AM146

Mopedkurs Plasser: 6 08.08.17 - 17:00 - 20:00 Thorbjørn Hornklovesgt. 12 Påmelding

Klasse B

Teori trinn 2 Plasser: 6 22.08.17 - 16:30 - 18:00 Påmelding
Teori trinn 2 Plasser: 9 17.10.17 - 16:30 - 18:00 Torbjørn Hornklovesgt. 12 Påmelding
Teorikurs trinn 3 Plasser: 10 12.09.17 - 16:30 - 18:45 Påmelding
Trinn 4.1.4 Refleksjon og oppsummering Plasser: 7 31.08.17 - 14:00 - 15:30 Thorbjørn Hornklovesgt. 12 Påmelding
Trinn 4.1.4 Refleksjon og oppsummering Plasser: 10 28.09.17 - 14:00 - 15:30 Thorbjørn Hornklovesgt. 12 Påmelding