Klasse B

Teori trinn 2

Plasser:7
Instruktør:SIGURD RASMUSSEN
Sted:Torbjørn Hornklovesgt. 12
Tid:06.03.18 - 16:30 - 18:00

* Obligatorisk å fylle ut * Må fylle ut minst 1