Klasse B

Trinn 4.1.4 Refleksjon og oppsummering

Plasser:8
Instruktør:SIGURD RASMUSSEN
Sted:Thorbjørn Hornklovesgt. 12
Tid:28.09.17 - 14:00 - 15:30

* Obligatorisk å fylle ut * Må fylle ut minst 1