Opplæringsplan Klasse B
Under står undervisningen Du skal igjennom ved kjøreskolen. Når du er elev ved kjøreskolen kan du "logge deg inn" og følge med på hvor du til en hver tid er i opplærings forløpet.


Trinn 1 Trafikalt grunnkurs ( teori 17 timer )

1.1 Trafikkopplæring
1.2 Grunnleggende forståelse for trafikk
1.3 Mennesket i trafikken
1.4 Øvingskjøring og kjøreerfaring
1.5 Førstehjelp
1.6 Tiltak ved trafikkulykke
1.7 Mørkedemonstrasjon

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy - og kjørekompetanse ( teori 4 timer )

2.1 Førerkort og føreropplæring
2.2 Bilens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø
2.3 Ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk……
2.4 Mennesket og informasjonsinnhenting

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy - og kjørekompetanse

2.6. Forberedelse til kjøring
2.6.1 Sittestilling
2.6.2 Sikt
2.6.3 Bilbelte
2.6.4 Start og stopp av motoren
2.6.5 Bruk av pedaler, gir, parkeringsbrems og andre betjeningspedaler
2.6.6 Passasjerer, last m.m

2.7 Grunnleggende bruk av bil i variert terreng

2.7.1 Rattgrep og bruk av rattet
2.7.2 Observasjon og tegn ved igangsetting og stans
2.7.3 Kontrollert og behagelig igangsetting og stans, på flat veg, i med- motbakke (bakkestart)
2.7.4 Krypkjøring
2.7.5 Sikring av bil
2.7.6 Kort stans, ny start på flat veg og i bakke
2.7.7 Behagelig opp - nedgiring på flat veg, i med - og motbakke
2.7.8 Normalakselerasjon opp til 60 km/t
2.7.9 Normalbremsing fra minst 60 km/t
2.7.10 Stans ved angitt sted fra forskjellige hastigheter
2.7.11 Hard nedbremsing for å kunne stanse foran hindring
2.7.12 Valg av rett gir i forhold til fart
2.7.13 Høyre og venstresving i vegkryss
2.7.14 Sittestilling og sikt ved rygging
2.7.15 Rygging rettbakover og i sving
2.7.16 Vending og parkering, ulike metoder, i enkelt miljø

2.8 Grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk

2.8.1 Anvendelse og sammenknyting av grunnleggende kjøreferdigheter
2.8.2 Økonomisk og miljøvennlig kjøring

2.9 Sikkerhetskontoll av bil

2.9.1 Lasteevne og kjøring med tilhenger
2.9.2 Bremser
2.9.3 Hjul og dekk
2.9.4 Styring
2.9.5 Lys
2.9.6 Sikt
2.9.7 Driftsikkerhet
2.9.8 Sikkerhetsutstyr
2.9.9 Varselinnretninger (varsellamper og betjeningsorganer)

2.10 Trinnvurderin

Trinnvurdering gjennomføres mot slutten av trinn 2

Trinn 3 Trafikal kompetanse


3.1 Trafikksystemet, trafikantgrupper og interressemotsetninger
3.2 Veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering
3.3 Atferd i trafikken

Plassering i kjørebanen
Rygging og vending 
Planovergang - Motorveg
Kjøring i tunnel
Kjøring med tilhenger
Kjøring i kø og ved flaskehalser
Forbikjøring

3.4 Informasjonsinnhenting

3.4.1 Grunnleggende se - teknikk
3.4.2 Oppdage og oppfatte vegkryss, myke trafikanter, hindringer, skilt og oppmerking i god tid
3.4.3 Kjøring inn mot og gjennom kryss med ulik utforming, sikt og regulering (skilt, lyskryss)
3.4.4 Kjøring mellom kryss
3.4.5  Tilpassing av fart og valg av plassering i forhold til sikt og trafikkforhold (rundkjøring)

3.5 Kjøring i bolig, tettsted - og bymiljø

3.5.1 Helhetlig overblikk
3.5.2 Tydelig og presis kjøremåte
3.5.3 Ulike slags kryss
3.5.4 Regler, skilt og vegoppmerking
3.5.5 Enveisregulerte gater
3.5.6 Flerfeltsvei
3.5.7 Forutse og oppfatte andres atferd og særlige risikoforhold
3.5.8 Handlingsberedskap
3.5.9 Samhandling
3.5.10 Stans og parkering

3.6 Kjøring i landevegsmiljø

3.6.1 Sittestilling, forankringspunkter, rattgrep og ratt - kontroll
3.6.2 Blikkbruk og informasjonsinnhenting
3.6.3 Kjøring på høyhastighetsvei
3.6.4 Stabil kurs og jevn hastighet
3.6.5 Kurvekjøring
3.6.6 Nødbrems og nødakselerasjon
3.6.7 Kjøring inn på, og ut av større veg
3.6.8 Særlige risikoforhold
3.6.9 Møting
3.6.10 Hvordan unngå utforkjøringsulykker
3.6.11 Forbikjøring

3.7 Kjøring i kø, tunnel og i mørket

3.7.1 Se - teknikk
3.7.2 Sikt
3.7.3 Forutse og oppfatte andres atferd og særlige risikoforhold
3.7.4 Plassering og fartstilpassing
3.7.5 Forholdsregler ved stans og parkering
3.7.6 Riktig bruk av påbudt og tillat lysutstyr
3.7.7 Adferd ved uhell i tunnel og i mørket
3.7.8 Bruk av sikkerhetsutstyr (Vest og varseltrekant)

3.8 Sikker samhandling

3.8.1 Tidlig og fullstendig overblikk
3.8.2 Tydelig og forutsigbar kjøremåte
3.8.3 Tempo, flyt og avvikling
3.8.4 Handlingsberedskap
3.8.5 Økonomisk og miljøvennlig kjøring
3.8.6 Selvstendig kjøring
3.8.7 Forutsetninger, behov og perspektiv barn og eldre har
3.8.8 Forutsetninger, behov og perspektiv førere av moped og MC har
3.8.9 Forutsetninger, behov og perspektiv førere av store og tunge kjøretøyer har

3.9 Trinnvurdering trinn 3

3.9 Trinnvurdering gjennomføres mot slutten av trinn 3, før eller etter sikkerhetskurs på øvingsbane er gjennomført

3.10 Sikkerhetskurs på bane (Glattkjøring)

3.10.1 Mål, organisering og forventninger
3.10.2 Sikring av personer og last
3.10.3 Førerens grad av kontroll
3.10.4 Refleksjon og oppsummering

Trinn 4 Avsluttende opplæring ( Landeveg - 13 timer )

4.1.1  Bilkjøringens risiko teori ( 2 timer )

4.1.2 Kjørekompetanse i landevegsmiljø og forbikjøringssituasjoner kjøring ( 5 timer )

4.1.3  Planlegge og gjennomføre av kjøring i variert trafikkmiljø 
          Planlegging av kjøringen teori ( 1 time )
          Kjøring på landeveg med varierende standard kjøring ( 3 timer )
          Oppsummering av erfaring

4.1.4 Refleksjon og oppsummering teori ( 2 timer )

5.1 Kjøretentamen