Mopedopplæring

Fra 1 januar 2005 ble klassen M 146 innført som ny førerkortklasse. Søker må bestå teoretisk førerprøve etter å ha dokumentert gjennomført obligatorisk mopedopplæring. Søkers vandel og helse blir kontrollert før førerkort utstedes. Helsekravene er de samme som for personbil.

Førerkortopplæringen for 2 hjuls moped klasse 146 følger et forløp på 4 trinn. Den legger stor vekt på at eleven skal ha riktig framdrift i opplæringen slik at eleven får et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet.

NB!!!!!

Før mopedopplæringen starter må eleven ha gjennomført Trafikalt Grunnkurs

Prisen for mopedopplæring ved vår skole er kr. 6500,00

I denne prisen får eleven:                                 

3 timers teori for moped

Lærebok

4 timer i kjøregård

10 timer i variert trafikk

I tillegg kan eleven ta 13 timers teorikurs. Dette er det samme kurset som det undervises i for klasse B ( Bil )

Da slipper en å ta dette når en skal ta førerkort klasse B.

 

NB!   Hver elev må holde egen moped