Den 19. januar 2013 implementeres 3. førerkortdirektiv.

Det innebærer følgende endringer for kjøring med henger:

 

Med førerkort klasse B kan du kjøre:

  •     Bil inntil 3500kg + henger med tillatt totalvekt inntil 750 kg = 4250 kg.
  •     Bil inntil 3500 kg + henger over 750 kg med samlet tillatt totalvekt ikke over 3500 kg. Her er kravet som refererte til bilens egenvekt tatt bort. = 3500

 

Med førerkort klasse B kode 96 kan du kjøre:

  •     Bil inntil 3500 kg + henger med samlet tillatt totalvekt ikke over 4250 kg.

 

Med førerkort klasse BE kan du kjøre:

  • Bil inntil 3500 kg + så tung henger som bilen har lov til å trekke – se vognkortet - dog ikke henger over 3500 kg tillatt totalvekt. = 7000 kg.

For å få førerrett i klasse B kode 96 kreves det opplæring ved godkjent skole. Opplæringen er delt i 4 trinn med dette som minimum:

 

    Trinn 1

  • Dekkes av førerkort kl B.

    Trinn 2:

  • Veiledningstime 45 min

    Trinn 3:

  • Veiledningstime 45 min

    Trinn 4:

  • Kurs i merking og sikring av last 2t
  • Sikkerhetskurs på veg 3t

 

Dette er minimum og kan/må suppleres med flere timer avhengig av tidligere praksis og erfaring, og hvor godt vogntoget beherskes i trafikken og ved rygging/snuing.

Når denne opplæringen er fullført melder vi det inn til Statens Vegvesen og du kan gå på Trafikkstasjonen å få utskrevet et nytt førerkort med påført klasse B kode 96.

 

Det gis på noen vilkår fritak for kravet om lastsikringskurs for klasse BE.

 

For å få førerrett i klasse BE kreves den samme opplæringen som nevnt over + du må bestå en førerprøve på Trafikkstasjonen.

 

Har du førerkort klasse BE ervervet før 19.1.2013 beholder du den førerretten du har.

Stavanger Sjåførskole er medlem av

atl_logo