1.1 Trafikkopplæring
1.2 Grunnleggende forståelse for trafikk
1.3 Mennesket i trafikken
1.4 Øvingskjøring og kjøreerfaring
1.5 Førstehjelp
1.6 Tiltak ved trafikkulykke
1.7 Mørkedemonstrasjon